Content afkomstig van glamview.nl

Op de blog glamview.nl verschijnen iedere week artikelen, waarbij alle rechten van eigendom betreffende teksten en afbeeldingen (foto’s) liggen bij glamview.nl, tenzij anders aangegeven. Het kopiëren, verspreiden en gebruiken van tekst of afbeeldingen is niet toegestaan zonder mij op de hoogte te stellen en aan te geven dat ze afkomstig zijn van glamview.nl.

Product reviews

Een artikel review zal altijd mijn eerlijke mening hebben, niet anders dan ik het zelf zou kopen. Meestal zijn de producten in een review opgestuurd door merken/bedrijven of PR-bureaus. Regelmatig koop ik zelf producten voor nieuwe content. Zijn de producten afkomstig van een merk/bedrijf of PR-bureau, dan wordt het vermeld onder het artikel.

Advertentie of samenwerking

Een advertentie of samenwerking komt regelmatig voor op glamview.nl. Ik deel content waar ik zelf gelukkig van wordt en zelf zou willen lezen. Zo blijft de content uniek, persoonlijk en eerlijk. Ik vermeld onderaan het artikel of ik een product heb opgestuurd gekregen of als het gaat om een (betaalde) samenwerking. Dit wordt aangegeven onder aan het artikel door middel van: Dit artikel betreft een samenwerking of betreft een samenwerking. Eventueel het € teken.

Affliliate links

Sommige artikelen kunnen affiliate links bevatten. Dit zijn links waarvan ik bij een aankoop die jij doet via deze link, een kleine commissie van ontvang. Met deze commissie kan ik jullie weer voorzien van leuke content op Glamview.nl.

liefs gea van glamview